ផ្សេងៗ 

ចរឹកមេដឹកនាំទាំង១២ គួរចៀសវាង!

Spread the love

គ្រប់កាលសម័យសម្រាប់មេដឹកនាំខ្លះតែងតែ “ចរឹត” ១២​យ៉ាងប្លែកៗ (តាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោម។

ចរឹតទាំង១២យ៉ាង រួមមាន៖

 1. ឆាប់ខឹង
 2. ឆាប់អរ
 3. ឆាប់ភ្លេច
 4. ឆាប់រមិលគុណ
 5. ដណ្ដើមបុណ្យអំណាច (ត្រូវកំចាត់)
 6. ខ្លាចគេដណ្ដើមបុណ្យ (ត្រូវកំចាត់)
 7. ស្រលាញ់ការពារមុខមាត់បុណ្យសក្ដិ ផ្ដួលគ្នាមិនចេះចប់
 8. ទស្សនៈអាត្មានិយមមេសំលាប់កូន កូនសំលាប់មេ
 9. ការិយាធិបតេយ្យនិយម
 10. ចង្អៀតចង្អល់
 11. គ្រួសារនិយម
 12. វាយឫកក្រអឺតក្រទមគ្មានអ្នកណាដល់អញ បានបុណ្យបន្ដិចពើងទ្រូង

នេះហើយជាជំងឺ និងចរឹតខ្មែរ។ ដូចក្នុងទស្សនៈមួយ “ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោច ទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រី”៕

Facebook Comments

Related posts